วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พิศาฬเมธ แช่มโสภา ชี้เก่งอย่างเดียวคิดไม่ได้ต้องชั่วถึงขีดด้วย

คนที่คลุกคลีในพระพุทธศาสนา บวชมานานหลายพรรษา สึกหาลาเพศมา ก็ยังติดตามดูแล ใครมาย่ำยี ก็ออกมาแสดงความเห็น เก็บบทความท่านไว้ในหนึ่งหน้าของโรงละคร

พิศาฬเมธ แช่มโสภา 

ไม่ใช่คนดีและอัจฉริยะจริงๆ คิดไม่ได้
: ใช้พระผู้ใหญ่เป็นเหยื่อ
-------------------------------
พิศาฬเมธ แช่มโสภา นักวิชาการอิสระทุกเรื่องที่รู้ (บทวิจารณ์นี้เป็นความเห็นส่วนตัว)
-------------------------------
ติดตามข่าวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย ที่กำลังฮิตในปัจจุบัน คือ เรื่องวัดพระธรรมกาย หลังจากเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไม่มารับทราบตามหมาย 
ท่านคงมั่นใจว่า หากมารายงานตัวตามกำหนด ท่านจะไม่มีทางได้กลับวัดพระธรรมกายอีกต่อไป จนมรณภาพคาผ้าเหลือง หรือตาย เพราะถูกจับสึกและถูกจองจำเพื่อดำเนินคดีต่อไป เพราะมีอีกหลายคดีที่จะใช้เป็นข้ออ้างในการอายัดตัวไว้ได้ แม้คดีที่แจ้งจะเป็นคดีฮาโลก ก็ตาม
เพราะจะไม่มีการให้ประกันตัว เนื่องจากมีธงบังคับอยู่แล้วว่า “ถ้าสึกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไม่ได้ …เอง” 
จึงมองหน่วยงานที่ทำเรื่องนี้แบบชมเชยในใจว่า มีไว้เฉพาะพระพุทธศาสนาจริงๆ ..
ขนาดท่านรองอธิบดีกรมอัยการยัง.. งง .. กับการปฏิบัติของหน่วยงานนี้ ว่า เรื่องง่ายๆ ทำให้กลายเป็นเรื่องยาก แค่เอาไปให้เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลงนามรับทราบที่วัดก็จบ เหมือนที่เคยเสนอไว้ในโพสต์ก่อน
แทนที่จะทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก ทำเรื่องเล็กไม่ให้เป็นเรื่อง.. แต่นี่.. ทำตรงข้ามไปหมด 
ครั้นจับไม่ได้ ก็มีการยื่นให้ยึดทรัพย์วัดพระธรรมกาย 
มันเกี่ยวอะไรกับผู้ยื่นด้วย จะอ้างว่าเพื่อรักษาทรัพย์ของพระพุทธศาสนาไว้ พระวัดธรรมกายท่านก็จัดการเองได้ เพราะบัญชีแต่ละบัญชีจะต้องมีคนลงนามเบิกอย่างน้อย สองในสามคนเป็นอย่างน้อย
มันจึงกลายเป็น “ความปรารถนาดี ที่ไม่มีใครต้องการ” เท่ากับอะไรดีล่ะ ! ตั้งสมการไม่ถูก..?
ครั้นจับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไม่ได้ ก็จะออกหมายค้น ยิ่งบานปลายไปกันใหญ่ คุณจะเข้าค้นอย่างไร จะใช้วิธี “ออกได้ เข้าไม่ได้” ที่เคยใช้ในยุคหนึ่ง คงหมดสมัย.. เขารู้ทันกันหมดแล้ว แค่เอารถพยาบาลมาจอดก็เดาได้ อย่าคิดว่าคนอื่นเขาโง่
ใครจะยอมให้หลวงพ่อที่เขานับถือตกอยู่ในมือหน่วยงานนี้ เท่ากับว่าส่งหลวงพ่อไปตายแบบน่าอนาถ..
ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายไม่ยอมแน่ แม้จะเกิดอะไรต่อไป.. ก็ไม่อาจเดาได้.. 
“อย่าดูถูกศรัทธาประชาชน มันมีพลังมากมายกว่าที่คุณคิด”
ความไว้วางใจที่กลายเป็นความระแวง มันยากที่จะทำให้เหมือนเดิม.. 
ยิ่งพอเสร็จ พวกแก๊งค์ “พ่อคนดี” ก็ออกหน้าเรียงตัวออกมา แถลงให้ความเห็น แบบล่อนจ้อน.. ทำให้ลูกศิษย์เห็นคนอยู่เบื้องหลังหมด 
(ความจริง เขาก็เห็นมานานแล้ว และเลยไปจนถึงไหนแล้ว แต่เขาไม่พูด)
นี่ยังไปเห็นดีกับพ่อคนดีที่วัดพระธรรมกายส่งเสียให้เรียน จนมีความรู้ระดับสูง และเสนอให้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย ให้เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบตัว ไม่เสียทีที่วัดพระธรรมกายส่งให้เรียนจริงๆ 
เรียกว่า ใช้กระสุนนัดเดียว จัดการพระได้ ๒ รูป คือ
๑. หลวงพ่อสมเด็จฯ ตกที่นั่งลำบาก
- หากทำตามที่ขอก็ไม่ได้ เพราะตามพระวินัย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายถือว่า พ้นจากการต้องอบรมสั่งสอนแล้ว (ภาษาพระเรียกว่า นิสัยมุตตกะ คือ พ้นนิสัยแล้ว ไม่ต้องอบรมต่อไป)
- หากไม่ทำตามที่ขอ ก็จะถูกหาว่าไม่ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๒. เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
- หากหลวงพ่อสมเด็จฯ ขอให้มอบตัว ตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ ก็ลำบากใจ เพราะเกี่ยวข้องกัน อย่างมาก ท่านอาจจะกราบเรียนหลวงพ่อสมเด็จฯ ว่า ขอตายคาผ้าเหลือง ดีกว่าที่จะถูกย่ำยี รวมทั้งลูกศิษย์วัดพระธรรมกายก็คงไม่ยอมเช่นกัน - หากหลวงพ่อสมเด็จฯ ไม่ขอ ก็เป็นโชคดีไป
วิธีคิด ๒ ต่อ แบบนี้ ถ้าไม่อัจฉริยะและดีแสนดีจริงๆ แล้วคิดไม่ได้นะ..
ผมเองยังคิดไม่ทัน กว่าจะคิดได้ ก็ถึงวันนี้..
**บอกตามตรงว่า ความคิดในการทำลายสิ่งใด ไม่มีในสมองผม ถ้าจะคิด ชอบที่จะคิดสร้างสรรค์มากกว่า และชื่นชอบกับความคิดสร้างสรรค์ของใครก็ได้ที่คิดดี เรื่องคิดชั่วๆ ไม่ถนัด.. ครับ**
ขออธิบายสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบวินัยพระ คำว่า นิสัยมุตตกะ ที่กล่าวถึง 
ในขั้นตอนหนึ่ง ในโบสถ์ ผู้ขออุปสมบทจะต้องขอนิสัยต่อพระอุปัชฌาย์ (บาลีใช้ นิสสัย) คือ ขอให้ท่านอบรมสั่งสอนเรื่องต่างๆ ที่พระควรทำหรือไม่ควรทำ กล่าวรวมๆ คือ อบรมให้เป็นพระที่ดี 
ในช่วงระยะหลังจากบวช พระอุปัชฌาย์หรืออาจารย์จะต้องสอนกริยามารยาทต่างๆ ที่พระจะต้องปฏิบัติ ข้อไหนปฏิบัติได้หรือไม่ได้ เป็นต้น
หากพ้น ๕ ปี ไปแล้ว จะถือว่าได้รับการอบรมพอสมควรที่จะเป็นพระที่ดีได้ พระนั้นเป็นนิสัยมุตตกะ (แปลว่า พ้นจากนิสัย) คือ ไม่ต้องอยู่ในการอบรมอีกต่อไป 
ยกเว้นผู้ที่ไม่ฉลาดไม่สามารถ จะต้องอยู่ในการอบรม คือ การควบคุมดูแลของพระอุปัชฌาย์อาจารย์ตลอดไป
ดังนั้น เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบวชมา ๔๗ ปี แล้ว จึงไม่ต้องพูดถึงว่า พระอุปัชฌาย์จะต้องมาอบรมหรือไม่ ท่านเป็นนิสัยมุตตกะมานานแล้ว 
ที่จะมีก็คือ ความเคารพในพระอุปัชฌาย์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคณะสงฆ์ไทย ที่ปฏิบัติมาช้านาน เช่น การไปถวายสักการะหลังเข้าพรรษาแล้ว เป็นต้น
อย่าไปเหมาว่า หลวงพ่อสมเด็จฯ จะต้องบอกได้ ตามที่มโนแนะ.. 
ท่านเฉยหรือจะปฏิเสธก็เป็นสิทธิของท่าน อย่ามาออกข่าวว่า หลวงพ่อสมเด็จฯ ไม่ให้ความร่วมมือ มันไม่ถูกเรื่อง.. 
คราวก่อน ร่ำๆ จะออกหมายเรียก/หมายจับ.. ตอนนี้ จะใช้เป็นลูกบ๋อย.. เพื่อใช้ชิ่งให้เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบตัว มันดูดีนะ.. ระบบนี้
บอกแล้วว่า.. ทำอะไรกับพระ ต้องถวายเกียรติท่านหน่อย..
ประเทศไทยยังเป็นเมืองพุทธนะ (อีก ๑๐ ปี ไม่แน่) 
แนบลิงค์รายละเอียดสำหรับผู้สนใจ..
๑. http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=701647
๒. http://www.dailynews.co.th/regional/400230
๓. http://www.dailynews.co.th/crime/400397
๔. http://www.dailynews.co.th/education/400450
ขอเทิดทูนปณิธานเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา และเอาใจช่วยผู้เสียสละเพื่อพระพุทธศาสนาทุกท่านครับ

16 ความคิดเห็น:

 1. แผนซับซ้อนแบบนี้ต้องเลวขนาดึงจะคิดออกมาได้ ไม่น่าเชื่อ อ่านแล้วคิดถึงพระเทวทัตมัยพุทธกาลเลยครับ แต่คราวนี้มาเป็นทีมเลย "เทวทัตทีม"

  ตอบลบ
 2. บ้านเมืองจะสงบสุขได้อย่างไรหนอ คนชั่วยังเต็มเมืองขนาดนี้ หากินกับพระ จะยึดสมบัติพระศาสนากันเสียแล้ว. แบบเสรีแถมฟรีด้วยกองกำลังเสียด้วย. คนชั่วยังขยันทำชั่ว เราชาวพุทธก็จะต้องขยันทำดีให้มากกว่า ความดีย่อมชนะแน่นอน

  ตอบลบ
 3. งานนี้เดิมพันด้วยชีวิต(ชีวิตมะโน)

  ตอบลบ
 4. ฝูงเนื้อเข้าฝูงเนื้อ
  ฝูงปลาเข้าฝูงปลา
  เสนาชั่วกลั้วกุญซือเลว

  ตอบลบ
 5. ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี คนอกตัญญูนอกจากจะพาตนชิบหายแล้วยังพาพวกหรือผู้คบหาล่มจมหาความเจริญไม่ได้

  ตอบลบ
 6. มีแต่มโนอธรรมเท่านั้นที่คิดชั่วๆ(ชั่วคูณ๒)

  ตอบลบ
 7. มีแต่มโนอธรรมเท่านั้นที่คิดชั่วๆ(ชั่วคูณ๒)

  ตอบลบ
 8. ต้องชั่วถึงขีดจริงๆครับท่าน

  ตอบลบ
 9. ต้องชั่วถึงขีดจริงๆครับท่าน

  ตอบลบ
 10. ใข่ค่ะ เลวจริงถึงทำได้ค่ะ

  ตอบลบ
 11. ใข่ค่ะ เลวจริงถึงทำได้ค่ะ

  ตอบลบ
 12. “ความรู้ที่เกิดแก่คนพาล ย่อมนำความฉิบหายมาให้ เพราะเขาจะนำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดๆ”

  ตอบลบ
 13. บ้านเมืองเราอยู่ยากขึ้นทุกที ไหนจะข้อมูลนำข้อเท็จจริง ไหนจะลับลวงพราง เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมาย โดยไม่สนใจถูกหรือผิดใช่หรือไม่?? ปลูกอะไรได้ยังงัยนะครับ อย่าประทุษร้าย ผู้ไม่ประทุษร้ายเลยนะครับ เกิดมาไม่นานก็ตาย มากกว่าทรัพย์จะเหลือคำชม หรือคำด่าไม่เป็นตำนานเท่านั้นเองครับ

  ตอบลบ
 14. ทั้งหมด 4 ลิ้ง เปิดดูไม่ได้เลย โดนปิดไปหมดเลยค่ะ

  ตอบลบ