วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

จดหมายเหตุ ปี ๕๙ บรรทัดฐานการฟ้องใหม่

ในช่วงที่ความวุ่นวาย ฝุ่นตลบไปหมด มองทางไหน ก็มึน งง กันไปหมด  วันนี้อ่านเจอข้อความไม่ทราบใครเขียน แต่เก็บมาไว้ เป็น จดหมายเหตุ ณ เวลานี้
ป. วิ อาญา มาตรา 39ป. วิ อาญา มาตรา 39ป. วิ อาญา มาตรา 39ป. วิ อาญา มาตรา 39

ตามที่มีนักวิชาการกฎหมาย
กล่าวถึง ป. วิ อาญา มาตรา 39 (2) ที่ว่า

"ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์
ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย

ต้องระงับการฟ้อง จะนำมาฟ้องหรือตั้งคดีใหม่ไม่ได้"

ชวนให้เกิดความคลางแคลงใจขึ้นว่า

1. ดีเอสไอมีอำนาจในการดำเนินคดี
ที่ไม่มีผู้เสียหายและถอนฟ้องไปแล้วได้จริงหรือไม่

2. การตั้งคดีเพียงเพราะมีผู้กล่าวหาอย่างเลื่อนเลย
โดยไม่มีหลักฐานกระทำความผิดตามข้อกล่าวหา

สามารถดำเนินการสอบสวนได้จริงหรือไม่3. ขั้นตอนการสืบสวนทั้งหมดที่ผ่านมา
ดีเอสไอทำถูกต้องตามหลักกฎหมายจริงหรือไม่

เพราะตามหลักวิชาการแล้ว
เมื่อมีผู้รู้ทางกฎหมายหลายท่าน

ทั้งที่เป็นอัยการและทนายความ
ออกมาท้วงติงถึงความไม่ถูกต้องเช่นนี้แล้ว

ดีเอสไอควรจะยับยั้งการสอบสวนทั้งหมดไว้ชั่วคราวก่อน
เพื่อกลับมาทบทวนข้อกฎหมายให้ถูกต้อง

ทบทวนขั้นตอนการสืบสวนให้ถูกต้อง

ก่อนที่การสอบสวนคดีอย่างลัดขั้นตอน
จะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของระบบกฎหมายไทย

และก่อนที่การตั้งข้อหาฟอกเงินและรับของโจร
โดยอาศัยมูลฐานแค่มีผู้กล่าวหาอย่างเลื่อนลอย

โดยไม่มีการแสดงหลักฐานกระทำความผิด
จะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของระบบกฎหมายไทย

เพราะบรรทัดฐานการสอบสวนที่ดีเอสไอ
กำลังสร้างขึ้นใหม่ในขณะนี้

ได้สร้างความกระทบกระเทือนใจต่อประชาชน
และก่อให้เกิดความตื่นตระหนกของสังคมอย่างรุนแรง

เพราะนับจากนี้เป็นต้นไป หากมีการกุเรื่องเท็จ
กล่าวหาอย่างเลื่อนลอยในข้อหาฟอกเงินและรับของโจร
โดยไม่มีหลักฐานกระทำความผิด

ประชาชนทั้งประเทศก็สามารถถูกดำเนินคดี
อย่างลัดขั้นตอนได้ทันทีโดยอ้างอิงจากการสอบสวนอย่างลัดขั้นตอนที่ดีเอสไอ
สร้างขึ้นเป็นบรรทัดฐานใหม่ในระบบกฎหมายไทย

จะเห็นได้ว่า บรรทัดฐานใหม่ที่ดีเอสไอสร้างขึ้นนี้
ได้กลายเป็นการสร้างช่องว่างทางกฎหมาย

ให้เกิดการกลั่นแกล้งใส่ร้ายจากผู้ที่ปรปักษ์ต่อกันได้อย่างง่ายๆ

เพียงแค่กุเรื่องเท็จ กล่าวหาอีกฝ่ายอย่างลอยๆ
ก็สามารถยืมมือกฎหมายจับกุมอีกฝ่าย

ไปดำเนินคดีได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแสดงหลักฐาน
และสืบสวนพยานแต่อย่างใดๆ เลย

ลองคิดดูว่าสังคมจะเดือดร้อนวุ่นวาย
จากการกลั่นแกล้งใส่ร้ายมากมายเพียงใด

ยิ่งกว่านั้น บรรทัดฐานใหม่ที่ดีเอสไอสร้างขึ้นนี้
ยังได้ก่อผลกระทบต่อความมั่นคง

ของพระพุทธศาสนาอย่างรุนแรงอีกด้วยเพราะถ้าหากการรับบริจาคคือการฟอกเงินและรับของโจร
วัด 33,902 แห่ง พระสงฆ์ 300,000 รูป ก็จะมีโอกาส

ตกเป็นผู้ต้องหาฟอกเงินและรับของโจรได้อย่างง่ายๆ

เพียงแค่มีผู้กุเรื่องใส่ร้ายโดยไม่มีหลักฐาน
เพียงแค่รับบริจาคโดยไม่ทราบที่มาของเงิน

ก็สามารถถูกจับสึกอย่างลัดขั้นตอนการไต่สวน
ถูกจับติดคุกติดตารางด้วยคำกล่าวหาลอยๆ ได้ในทันที

บรรทัดฐานที่ดีเอสไอกำลังสร้างขึ้นใหม่นี้
จึงมิใช่แค่ก่อผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
ของประชาชนทั่วไปในวงกว้างเท่านั้น

แต่กำลังส่งผลกระทบร้ายแรงถึงขั้นที่ทำให้
พระพุทธศาสนาถึงกาลล่มสลายจากประเทศไทยได้เลยทีเดียว

ดังนั้น ก่อนที่จะมีความผิดพลาดเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความมั่นคง
ของพระพุทธศาสนามากไปกว่านี้ ทางออกที่ดีในขณะนี้ก็คือ

1. ดีเอสไอควรยับยั้งการดำเนินคดีไว้เป็นการชั่วคราว
แล้วกลับมาทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่

เพื่อหาทางป้องกันมิให้เกิดบรรทัดฐานใหม่
ในการบังคับใช้กฎหมาย

ที่ก่อให้เกิดความอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และสั่นคลอนความมั่นคงของพระพุทธศาสนา


2. นักวิชาการกฎหมาย ผู้รู้ด้านกฎหมาย
ควรเห็นแก่ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ก่อนที่จะมีความตื่นตระหนกตกใจไปมากกว่านี้
จนถึงขั้นเกิดความวุ่นวายในประเทศไทยโดยออกมาให้ความรู้แก่ประชาชนและพระสงฆ์
ในประเด็นที่กำลังตื่นตระหนกและวิตกกังวล

เป็นอย่างมากในเวลานี้ก็คือ

1) การรับบริจาคเข้าข่ายการฟอกเงินและรับของโจรหรือไม่

2) การตั้งข้อหาดำเนินคดี โดยอาศัยมูลฐานเพียงแค่
มีผู้กล่าวหาอย่างเลื่อนลอย ไม่มีหลักฐานกระทำความผิด
เจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจกระทำการได้หรือไม่

3) คดีที่มีการถอนฟ้องไปแล้ว ไม่มีผู้เสียหายแล้ว
เจ้าหน้าที่รัฐยังมีอำนาจในการดำเนินคดีนั้นอยู่หรือไม่

4) การออกหมายจับ โดยไม่แสดงหลักฐานกระทำความผิด
ที่สอดคล้องกับข้อหา เจ้าหน้าที่รัฐสามารถกระทำได้หรือไม่

หากประชาชนและพระสงฆ์ทั้งประเทศได้รับความกระจ่าง
จากนักวิชาการกฎหมายในเรื่องเหล่านี้แล้ว ก็จะมั่นใจได้ว่า

กฎหมายยังให้การคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

ความตื่นตระหนกของประชาชน ของชาวพุทธ
และของพระสงฆ์ทั้งประเทศ ก็จะได้หายคลางแคลงใจ

ในการดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินและรับของโจร
ที่ปฏิบัติกับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายอย่างขัดแย้งกับป.วิ อาญา มาตรา 39 (2) ซึ่งกำลังจะกลายเป็นบรรทัดฐาน
ให้พระสงฆ์ทั้งประเทศตกเป็นผู้ต้องหาฟอกเงินและรับของโจร
จากการรับบริจาคอยู่ในขณะนี้

ป. วิ อาญา มาตรา 39ป. วิ อาญา มาตรา 39ป. วิ อาญา มาตรา 39ป. วิ อาญา มาตรา 39


ขอจงโชคดี  อยู่ในบุญเถิดทุกท่าน136 ความคิดเห็น:

 1. ต้องย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นคดี ทบทวนคดีใหมา เพื่อพระพุทธศาสนา และความเป็นธรรม ความยุติธรรมที่ถูกต้องในสังคม ดีเอสไอทำผิดขั้นตอน ใช่หรือไม่?

  ตอบลบ
 2. ในเมื่อดีเอสไอ ประพฤติมิชอบ ทำไมเราไม่ฟ้องศาลปกครองการในกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐต่อพระสงฆ์และประชาชน แต่กลับปล่อยให้เลยขั้นตอนมาจนถึงออกหมายจับ หลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 3. ในเมื่อดีเอสไอ ประพฤติมิชอบ ทำไมเราไม่ฟ้องศาลปกครองการในกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐต่อพระสงฆ์และประชาชน แต่กลับปล่อยให้เลยขั้นตอนมาจนถึงออกหมายจับ หลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. จริงผู้รู้กฎหมายไม่ควรนิ่งเฉยนะคะะะะะ

   ลบ
  2. จริงผู้รู้กฎหมายไม่ควรนิ่งเฉยนะคะะะะะ

   ลบ
 4. บทความนี้ดีมาก..กฏหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ในต้วของมันอยู่แล้ว..ปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้กฏหมายมากกว่า..ขอให้ผู้รู้ทั้งหลายช่วยออกมาแก้ไขด้วย..เพราะมันมีผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม..รวมถึงพระพุทธศาสนาด้วย.

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สาธุค่ะ
   ขอคนดีมีความรู้เรื่องกฏหมายออกมาช่วยกัน
   ปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาด้วยจะเป็น
   บุญกุศลกันยิ่งใหญ่แก่ตนเองและวงค์ตระกูล
   ขออนุโมบุญค่ะ

   ลบ
  2. สาธุค่ะ
   ขอคนดีมีความรู้เรื่องกฏหมายออกมาช่วยกัน
   ปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาด้วยจะเป็น
   บุญกุศลกันยิ่งใหญ่แก่ตนเองและวงค์ตระกูล
   ขออนุโมบุญค่ะ

   ลบ
 5. เหตุแห่งความวิบัติ
  *ของหายไม่หา
  *ของเสียไม่ซ่อม
  *ใช้ของไม่ประมาณ
  *ตั้งคนพาลเป็นหัวหน้า

  เอาตำแหน่งและอำนาจให้คนผิด หายนะจะตามมา
  กว่าจะรู้ต่อเมื่อสาย อย่าละอายให้รีบขอขมา

  ตอบลบ
 6. มีกฏหมายมาตราไหนบ้างที่จะสามารถแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ประชาชนต้องถูกกระทำอย่างเดียวเหรอ

  ตอบลบ
 7. มีกฏหมายมาตราไหนบ้างที่จะสามารถแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ประชาชนต้องถูกกระทำอย่างเดียวเหรอ

  ตอบลบ
 8. มีกฏหมายมาตราไหนบ้างที่จะสามารถแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ประชาชนต้องถูกกระทำอย่างเดียวเหรอ

  ตอบลบ
 9. ขอให้ dsอาย รีบทบทวนตัวเองว่ากำลังทำอะไร เก็บธงไว้ก่อน ก่อนที่จะนองเลือดเพราะความบ้าอำนาจ แล้วใข้ กม. มาบังคับใช้ อย่างไม่ถูกขั้นตอน แถมเป็นกรรมหนักอีกด้วย เพราะท่านกำลัง ทำร้ายพระที่บริสุทธิ์

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช่ครับทำกับพระที่บริสุทธิ์ ย่อมมีผลกรรมหนักตามมา

   ลบ
 10. DSI ทำอะไรกันอยู่คะ หยุดการกระทำที่อยุติธรรมกับพระภิกษุสงฆ์ได้แล้วคะ

  ตอบลบ
 11. DSI ทำอะไรกันอยู่คะ หยุดการกระทำที่อยุติธรรมกับพระภิกษุสงฆ์ได้แล้วคะ

  ตอบลบ
 12. ผู้รักษากฎหมายต้องมีความยุติธรรม กฎหมายจึงจะศักดิ์สิทธิ์

  ตอบลบ
 13. ชาวพุทธทุกท่านตื่นมาช่วยพุทธศาสนากันเถอะ อย่าปล่อยหลวงปู่ หลวงตา พระหนุ่ม เณรน้อย ท่านสู้ตามลำพัง พุทธศาสนากำลังมีภัยจริงๆค่ะ

  ตอบลบ
 14. ชาวพุทธทุกท่านตื่นมาช่วยพุทธศาสนากันเถอะ อย่าปล่อยหลวงปู่ หลวงตา พระหนุ่ม เณรน้อย ท่านสู้ตามลำพัง พุทธศาสนากำลังมีภัยจริงๆค่ะ

  ตอบลบ
 15. หยุดทำลายศาสนาพุทธเสียที

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. D.s.i ใช้หน้าที่ในทางมิชอบ

   ลบ
  2. D.s.i ใช้หน้าที่ในทางมิชอบ

   ลบ
 16. ทั้งที่รู้ว่าทำเกินอำนาจหน้าที่ ก็ควรจะหยุดเสียแต่ตอนนี้ยังให้อภัยกันได้ ถ้ายังดันทุรังต่อไปจะจบไม่สวย ทางดีเอสอายคิดให้ดี อำนาจอยู่ไม่นานหรอกค่ะ

  ตอบลบ
 17. DSI ทำไหมละค่ะคดีนี้ไม่มีเจ้าทุกข์แต่ยัวทำคดีนี้ได้อย่างหน้าตาเฉยเขาเรียกว่าเอากฎหมายมารังแกคนบริสุทธิ์ค่ะ

  ตอบลบ
 18. DSI ทำไหมละค่ะคดีนี้ไม่มีเจ้าทุกข์แต่ยัวทำคดีนี้ได้อย่างหน้าตาเฉยเขาเรียกว่าเอากฎหมายมารังแกคนบริสุทธิ์ค่ะ

  ตอบลบ
 19. ทั้งที่รู้ว่าทำเกินอำนาจหน้าที่ ก็ควรจะหยุดเสียแต่ตอนนี้ยังให้อภัยกันได้ ถ้ายังดันทุรังต่อไปจะจบไม่สวย ทางดีเอสอายคิดให้ดี อำนาจอยู่ไม่นานหรอกค่ะ

  ตอบลบ
 20. ***เมื่อผู้รักษากฎหมายมีความยุติธรรม กฏหมายย่อมศักดิ์สิทธิ์จึงใช้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันด้วย

  ตอบลบ
 21. ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อกฎหมายที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย

  ตอบลบ
 22. หากผู้รักษากฎหมายไม่เคารพกฎหมาย ก็หมายความว่าท่านไม่เคารพตนเอง ประชาชนก็ย่อมหมดศรัทธาในพวกท่าน

  ตอบลบ
 23. หากผู้รักษากฎหมายไม่เคารพกฎหมาย ก็หมายความว่าท่านไม่เคารพตนเอง ประชาชนก็ย่อมหมดศรัทธาในพวกท่าน

  ตอบลบ
 24. โลโก้ที่จะตราความอยุติธรรมได้ชัดเจนคือ Dsi

  ตอบลบ
 25. โลโก้ที่จะตราความอยุติธรรมได้ชัดเจนคือ Dsi

  ตอบลบ
 26. เจ้ากน้าที่รัฐขาดความชอบธรรมถือว่ามีกโกมายอยู่ในมือจะแจ้งข้อหาใครก็ได้ไม่คำนึงถึงความยุติธรรม

  ตอบลบ
 27. บ้านเมืองไทยเราทุกวันนี้วุ่นวายเพราะผู้มีอำนาจใช้อำนาจในทางมิชอบนั่นเอง กม.จะศักดิ์สิทธ์ขึ้นอยู่กับผู้ที่มีอำนาจถือกม.แล้วกระทำด้วยความสุจริตยุติธรรม แต่ถ้าเมื่อใดผู้มีอำนาจถือกม.แล้วใช้กม.อย่างไม่ชอบธรรม ความศักดิ์สิทธิ์ก็จะหายไปความวุ่นวายก็จะเข้ามาแทนที่ นี่แหละนะสารขันธ์แลนด์

  ตอบลบ
 28. ดิฉันเห็นด้วยกับท่าน ทนายอาคม รัตนพจนารถค่ะ. ท่านได้กล่าวว่า"DSI ทำผิดอย่างร้ายแรงตั้งต้น เอาหลักฐานอะไรมาตั้งคดีใหม่?เพราะคดีจบไปแล้ว ค่ะ

  ตอบลบ
 29. ดิฉันเห็นด้วยกับท่าน ทนายอาคม รัตนพจนารถค่ะ. ท่านได้กล่าวว่า"DSI ทำผิดอย่างร้ายแรงตั้งต้น เอาหลักฐานอะไรมาตั้งคดีใหม่?เพราะคดีจบไปแล้ว ค่ะ

  ตอบลบ
 30. ยัง งงยุว่าไปทำอย่างไร ถึงข่าวบางที่บอกมีหมายศาลออกมาของจับตัวหลวงพ่อ.ไม่รู้ว่าไปเอาได้ยังไง ในเมื่อถอนฟ้องไปแล้ว ก็หน้าจะจบได้แล้ว

  ตอบลบ
 31. _เมื่อวิบากกรรมส่งผล จะทำอย่างไร วางแผนกันหรือยังครับท่าน. ถ้ายังขืนเดินหน้าต่อ ก็ต้องรีบหาวิธีรับมือไว้ด้วยนะ เพราะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ

  ตอบลบ
 32. การตั้งข้อกล่าวหาอย่างลอยๆโดยไม่มีหลักฐาน
  สืบสวนพยานใดใด เท่ากับเป็นการกุเรื่องเท็จแล้วอย่างนี้DSIจะเป็นกลางได้อย่างไร

  ตอบลบ
 33. เรามาช่วยกันเป็นกัลยาณมิตรให้กันละกัน มาทำความเห็นให้ถูกต้องกันเถอะ สิ่งใดควรทำ สิ่งไม่ควรทำ สิ่งใดกระทำแล้วผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมควรงดเว้น สิ่งใดถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่ในศีลในธรรมควรส่งเสริม ทุกคนและสังคมเมื่อปฏิบัติตามจะได้รับแต่ความสุขความเจริญกันฝ่ายเดียว

  ตอบลบ
 34. อธิบายชัดแจ่มมากๆครับ ผมเห็นด้วยหนึ่งเสียงครับ

  ตอบลบ
 35. อธิบายชัดแจ่มมากๆครับ ผมเห็นด้วยหนึ่งเสียงครับ

  ตอบลบ
 36. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 37. ใช่แต่เพียง "สั่นคลอนความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในไทย" เท่านั้นไม่ แท้จริงแล้ว มัน "สั่นคลอนความมั่นคงของประเทศชาติ" เลยทีเดียว เพราะอาจเกิดขึ้นได้กับคนไทยทั้งประเทศ กับใคร เมื่อไรก็ได้ ... บรื๋อออออ (นึกแล้ว...หลังเย็น)

  ตอบลบ
 38. ขอให้ชาวพุทธเป็นหนึ่งเดียวกัน รักษาปกป้องพระพุทธศาสนา ขอให้หลวงพ่อหายป่วยค่ะ

  ตอบลบ
 39. ขอให้Dsi ใช้อำนาจที่มีอยู่อย่างยุติธรรม กรุณาทำในสิ่งที่ถูกต้อง ท่านก็รู้อยู่แก่ใจ ว่าความจริงก็คือความจริง

  ตอบลบ
 40. อย่าเอากิเลสที่มีอยู่ในตัวเราทุกคน_ความโลภ_ความโกรธ_ความหลง มาทำลายล้างพระพุทธศาสนากันเลย..ควรที่จะใช้อำนาจหน้าที่ให้อยู่ในความถูกต้องและเป็นธรรม_กฏหมายถึงจะศักดิ์สิทธิ์ ควรจะรณรงค์ให้ทุกคนมารักษาศีล 5 ประเทศไทยสงบสุขแน่ๆค่ะ

  ตอบลบ
 41. ข้อมูลชัดเจน......แจ่มแจ้ง

  ตอบลบ
 42. ถ้าวัดรับเงินบริจาคแล้วถูกกล่าวหาว่ารับของโจร สถานที่รับเงินบริจาคเช่นโรงพยาบาล,โรงเรียน,สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าและมูลมิธิต่างๆก็ได้รับเงินบริจาคหลายแห่งหลายที่ที่มีผู้ใจบุญบริจาคมาก็ต้องโดนข้อหารับของโจรด้วยกันไม่ใช่ว่าจะมาเอาผิดวัดพระธรรมกายที่เดียวไม่ได้ถ้าผิดก็ต้องผิดด้วยกันค่ะ

  ตอบลบ
 43. ถ้าวัดรับเงินบริจาคแล้วถูกกล่าวหาว่ารับของโจร สถานที่รับเงินบริจาคเช่นโรงพยาบาล,โรงเรียน,สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าและมูลมิธิต่างๆก็ได้รับเงินบริจาคหลายแห่งหลายที่ที่มีผู้ใจบุญบริจาคมาก็ต้องโดนข้อหารับของโจรด้วยกันไม่ใช่ว่าจะมาเอาผิดวัดพระธรรมกายที่เดียวไม่ได้ถ้าผิดก็ต้องผิดด้วยกันค่ะ

  ตอบลบ
 44. เคลียร์คัตชัดเจน แจ่มแจ้งที่สุด !!!
  ความจริงย่อมทนทานต่อการพิสูจน์เสมอ
  กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์และยุติธรรม แต่ผู้มีอำนาจใช้กฎหมายล่ะ??? สำหรับ "กฎแห่งกรรม" ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงจากการตรัสรู้ธรรม ย่อมเที่ยงแท้ชัดเจน เพราะพระพุทธองค์ตรัสแต่ความจริง "เป็นหนึ่งไม่มีสอง" และเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายอันไม่มีประมาณ ฯ

  ตอบลบ
 45. ชัดเจนนะคะก็เข้าใจไม่ยากแล้วDSI เข้าใจตรงกันนะ

  ตอบลบ
 46. สาธุค่ะทำให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง

  ตอบลบ
 47. ยิ่งใช้ความพยายามมากเท่าไร รวมหัวกันจาบจ้วง กล่าวร้าย บิดเบือนใส่ร้ายป้ายสี ยัดเยียดข้อหาให้กับหลวงพ่อธัมมชโยผู้บริสุทธิ์และปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ บาปกรรมยิ่งทับทวีคูณมากขึ้น

  ตอบลบ
 48. DSI ควรเอาจริยธรนม นำกฎหมาย ให้ใช้อำนาจอย่างถูกต้อง ยุติธรรม ไม่ใช่เป็นผู้กุมกฎหมายเอง

  ตอบลบ
 49. ยิ่งใช้ความพยายามมากเท่าไร รวมหัวกันจาบจ้วง กล่าวร้าย บิดเบือนใส่ร้ายป้ายสี ยัดเยียดข้อหาให้กับหลวงพ่อธัมมชโยผู้บริสุทธิ์และปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ บาปกรรมยิ่งทับทวีคูณมากขึ้น

  ตอบลบ
 50. กระบวนทางกฎหมายจะต้อง มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นไปตามขั้นตอน ไม่เลือกปฎิบัติ อย่ามี2 มาตรฐาน ในสังคม.จะทำให้สังคมวุ่นวาย

  ตอบลบ
 51. กระบวนทางกฎหมายจะต้อง มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นไปตามขั้นตอน ไม่เลือกปฎิบัติ อย่ามี2 มาตรฐาน ในสังคม.จะทำให้สังคมวุ่นวาย

  ตอบลบ
 52. กระบวนทางกฎหมายจะต้อง มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นไปตามขั้นตอน ไม่เลือกปฎิบัติ อย่ามี2 มาตรฐาน ในสังคม.จะทำให้สังคมวุ่นวาย

  ตอบลบ
 53. หรือจะเป็นเพราะว่ากฎหมายอยู่ในมือของผู้มีอำนาจที่ขาดศีลธรรมได้ใช้อำนาจที่มีอยู่ออกกฎหมายเบียดเบียนประชาชนแม้กระทั่งผู้ทรงศีลอย่างพระและพยายามที่จะยัดเยียดข้อกล่าวหาต่างๆนานาเพื่อผลประโยชน์ในหมู่คณะของตนเองแต่เพียงเท่านั้น

  ตอบลบ
 54. อยากจะรู้ว่าเค้าคิดมาดีแล้วไช่ไม๊ ถึงได้มั่นหน้าดำเนินการต่อ

  ตอบลบ
 55. ดีเอสไอ ซึ่งเป็นสถาบันที่เกี่ยวกับความยุติธรรมต้องทบทวนขั้นตอนที่ได้ทำไปแล้วอย่างผิดขั้นตอนและมีความคลุมเครืออย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะดำเนินการอะไรกับหลวงพ่อธัมมชโย เพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ ท่านเป็นพระที่รับบริจาคโดยเปิดเผย จะรับของโจรและฟอกเงินได้อย่างไร????

  ตอบลบ
 56. อคติ..จงใจข้ามขั้นตอน เพื่อหาข้ออ้างดำเนินการเร่งรัดจับกุมใช่หรือไม่?

  ตอบลบ
 57. อคติ..จงใจข้ามขั้นตอน เพื่อหาข้ออ้างดำเนินการเร่งรัดจับกุมใช่หรือไม่?

  ตอบลบ
 58. นี่คือพระศาสนาที่เรานับถึอกันเกือบ100%นะค่ะ ได้โปรดให้ความสำคัญด้วย ก่อนที่จะทำอะไรลงไป

  ตอบลบ
 59. หยุดทำร้ายพระเถระชั้นผู้ใหญ่เสียที

  ตอบลบ
 60. หยุดทำร้ายพระเถระชั้นผู้ใหญ่เสียที

  ตอบลบ
 61. ข้อมูลดีมากๆๆๆเลย

  ตอบลบ
 62. ชัดเจนถูกต้องค่ะ

  ตอบลบ
 63. ชัดเจนถูกต้องค่ะ

  ตอบลบ
 64. เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ

  ตอบลบ
 65. ชัดเจนมากค่ะ ในเมื่อ ปปง ก็ยืนยันแล้วว่าไม่เข้าข่ายฟอกเงิน การรับบีิจาคโดยสุจริตและเปิดเผย ก็ไม่เข้าข่ายรับของโจร ไม่ทราบว่า DSI รับฟ้องได้อย่างไร?????

  ตอบลบ
 66. ชัดเจนมากค่ะ ในเมื่อ ปปง ก็ยืนยันแล้วว่าไม่เข้าข่ายฟอกเงิน การรับบีิจาคโดยสุจริตและเปิดเผย ก็ไม่เข้าข่ายรับของโจร ไม่ทราบว่า DSI รับฟ้องได้อย่างไร?????

  ตอบลบ
 67. ชัดเจนเห็นด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 68. บทความนี้ ให้ความรู้ชัดเจนมากค่ะ
  ดีเอสไอ ก็แสดงให้เห็นชัดเจนมากว่า "พาล จริงๆ" คนพาลไม่สนใจว่าใครจะท้วงติงอย่างไร?

  ตอบลบ
 69. ถ้าผู้ถือกฎหมายไม่ทำตามขั้นตอนของกฎหมาย แล้วสังคมจะเป็นอย่างไร

  ตอบลบ
 70. ขอขอบคุณในความรู้นี้ แต่เสียดายคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้อ่าน หรืออ่านแล้วก็ยังเฉยเพราะความเสียหายยังมาไม่ถึงตัว

  ตอบลบ
 71. ขอบคุณมากค่ะสิ่งดีมีมากมายที่ไม่รู้ หยุดเสียเถอะ มาหยุดใจใสกันดีกว่า

  ตอบลบ
 72. เป็นความจริงที่ต้องให้โลกรู้ ประชาชนจะได้ตาสว่าง ให้ขบวนการล้มศาสนา ยุติเพียงเท่านี้

  ตอบลบ
 73. ดีเอสไอ ทำตัวเป็นแกงส์มาเฟีย ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ

  ตอบลบ
 74. ดีเอสไอ ทำตัวเป็นแกงส์มาเฟีย ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ

  ตอบลบ
 75. อืมมม
  อ่านแล้วเข้าใจในอีกมุมนึง ที่ไม่เหนในสื่อเลย

  ตอบลบ
 76. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไม่เอาความใดๆแล้ว ถอนฟ้องทั้งคดีอาญา และแพ่ง จบแล้ว ผู้เสียหายขอจบแล้ว แต่dsiผู้ไม่ได้เสียหายอยากเอาเรื่องอีก ถามว่าเอาไปทำไม มันได้อะไรเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับผู้เสียหายหรือเปล่า ทำไมไม่ไปตามเงินอีก ๑๑,๐๐๐ กว่าล้านบาทที่สหกรณ์ต้องการจริงๆ สรุปแล้วจริงๆแล้วอยากได้อะไรกันแน่ครับ

  ตอบลบ
 77. เป็นความจริงที่ต้องให้โลกรู้ ประชาชนจะได้ตาสว่าง ด้วยเหตุและผล ไม่ใช่เพราะความคิดของตนเอง ว่ารักหรือไม่ชอบ

  ตอบลบ
 78. ขอบคุณสำหรับโพสต์นี้มากค่ะทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน
  อยากให้สังคมข้างนอกและคนทั่วโลกได้รับรู้สิ่งนี้จังเลย

  ตอบลบ
 79. เมื่อผู้รักษาความยุติธรรมไม่ยุติธรรมเสียเอง กับข่าวบิดเบืน กระบวนการอะไรจะมาจัดการ แต่กฎแห่งกรรมมีแน่นอน

  ตอบลบ
 80. เมื่อผู้รักษาความยุติธรรมไม่ยุติธรรมเสียเอง กับข่าวบิดเบืน กระบวนการอะไรจะมาจัดการ แต่กฎแห่งกรรมมีแน่นอน

  ตอบลบ
 81. อ่านแล้วชัดเจนว่าDSIกำลังใช้อำนาจเกินตัวโดยไม่สนใจ
  เหตุผลไดๆทั้งเเม้มีผู้รู้ออกมาทักทว้งก็ตาม ก็ไม่สนใจจะทำ
  ตามที่ได้รับธงมาอย่างเดียวเท่านั้น สงสารประเทศไทยจังเลย

  ตอบลบ
 82. ศัตรูที่แท้จริงของ "มนุษย์" ไม่ใช่ "มนุษย์" ด้วยกัน แต่เป็น "กิเลสในใจของมนุษย์" ที่บงการกันลงมาเป็นชั้นๆ และที่ร่วมขบวนการโดยขาดการไตร่ตรอง

  ตอบลบ
 83. มันจะมีความยุติธรรมอยู่ตรงไหนที่เราจะสามารถหาได้อีก ในเมื่อกระบวนการยุติธรรมมันบิดเบี้ยว เจ้าหน้าที่รัฐที่ทำหน้สที่กลับไม่สนใจว่าอะไรถูก อะไรผิด คิดแต่จะเอาธงมาปักไว้โดยไม่สนใจว่าหน้าที่ที่แท้จริงคือการคืนและหาความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ไม่ใช่ยัดความอยุติธรรมให้..

  ตอบลบ
 84. มันจะมีความยุติธรรมอยู่ตรงไหนที่เราจะสามารถหาได้อีก ในเมื่อกระบวนการยุติธรรมมันบิดเบี้ยว เจ้าหน้าที่รัฐที่ทำหน้สที่กลับไม่สนใจว่าอะไรถูก อะไรผิด คิดแต่จะเอาธงมาปักไว้โดยไม่สนใจว่าหน้าที่ที่แท้จริงคือการคืนและหาความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ไม่ใช่ยัดความอยุติธรรมให้..

  ตอบลบ
 85. DSI ย่อมาจากคำว่า Department of Social Injustic แปลว่า กรมสร้างความอะยุติธรรมให้สังคม น่าจะถูกต้องกว่านะ

  ตอบลบ
 86. แจ่มแจ้งและชัดเจนดีมากค่ะ

  ตอบลบ
 87. แจ่มแจ้งและชัดเจนดีมากค่ะ

  ตอบลบ
 88. บรรทัดฐานคือความถูกต้อง ไม่ใช่ถูกใจ

  ตอบลบ
 89. เราทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว

  ตอบลบ
 90. ไม่สู้ ไม่หนี ทำดีเรื่อยไป

  ตอบลบ
 91. ดีเอสไอก้าวไปเกินกว่าที่จะถอยกลับมาได้อีกแล้วล่ะ..พูดง่ายๆก็คือกลืนไม่เข้าคายไม่ออก..เดินก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้ถ้าตั้งสติมาแต่ต้นก็ไม่ต้องมาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ด้วยความโลภรีบรวบรัดอยากจัดการเร็วไม่คำนึงถึงความถูกต้องจะเอาชนะอย่างเดียว

  ตอบลบ
 92. ดีเอสไอก้าวไปเกินกว่าที่จะถอยกลับมาได้อีกแล้วล่ะ..พูดง่ายๆก็คือกลืนไม่เข้าคายไม่ออก..เดินก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้ถ้าตั้งสติมาแต่ต้นก็ไม่ต้องมาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ด้วยความโลภรีบรวบรัดอยากจัดการเร็วไม่คำนึงถึงความถูกต้องจะเอาชนะอย่างเดียว

  ตอบลบ
 93. ทำงานแบบมีธง อย่างไรก็ต้องทำ. ไม่กลัวบาปบุญเลย. น่าสงสารจังเลย. แม้แต่สงฆ์ก็เอาเรื่อง

  ตอบลบ
 94. เราต้องช่วยกันหยุดสิ่งที่เป็น(ไวรัส) ทีทำลายพลังศรัทธาคือความเชื่อในพระพุทธศาสนาของเรา..ด้วยการหยุด Dsi เงาของไวรัสเชื้อโรคทำลายพระพุทธศาสนา ก่อนอันดับแรก ด่วนที่สุด สกัดกองหน้าตัวเก่าดาวรุ่ง ให้จงได้

  ตอบลบ
 95. บทความชัดเขนมากและเห็นด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 96. ธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอ....ความดีต้องรักษาคนดี....ผมเชื่อว่าในที่สุดชาววัดพระธรรมกายก็ต้องผ่านพ้นอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้

  ตอบลบ
 97. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ #ธัมมชโย #เจ้าอาวาส
  # วัดพระธรรมกายไม่ผิด #จะไปมอบตัวทำไม???
  #หลวงพ่อธัมมโยไม่ผิดเลย
  #ตามกฏหมายทั้งหมด #ตามตัวบทกฏหมาย..
  คดีนี้มีการถอนฟ้อง..
  #DDIไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆเลย
  ย้ำ!!!
  สำคัญที่สุด
  ประเด็นนี้DSIจะไม่มีอำนาจ และ #หมดความชอบธรรม
  ในการทำคดีนี้มาตั้งแต่ต้น
  และพระเดชพระคุณหลวงพ่อ #ธัมมชโย
  ไม่ต้องไปมอบตัวด้วย #เพราะท่านไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
  DSIไปร้องขอหมายจับ #ถามว่ามีหลักฐานอะไร
  ไปร้องต่อศาล
  #หลวงพ่อธัมมชโยไม่ผิดเลย


  ตอบลบ
 98. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ #ธัมมชโย #เจ้าอาวาส
  # วัดพระธรรมกายไม่ผิด #จะไปมอบตัวทำไม???
  #หลวงพ่อธัมมโยไม่ผิดเลย
  #ตามกฏหมายทั้งหมด #ตามตัวบทกฏหมาย..
  คดีนี้มีการถอนฟ้อง..
  #DDIไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆเลย
  ย้ำ!!!
  สำคัญที่สุด
  ประเด็นนี้DSIจะไม่มีอำนาจ และ #หมดความชอบธรรม
  ในการทำคดีนี้มาตั้งแต่ต้น
  และพระเดชพระคุณหลวงพ่อ #ธัมมชโย
  ไม่ต้องไปมอบตัวด้วย #เพราะท่านไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
  DSIไปร้องขอหมายจับ #ถามว่ามีหลักฐานอะไร
  ไปร้องต่อศาล
  #หลวงพ่อธัมมชโยไม่ผิดเลย


  ตอบลบ
 99. การใส่ร้ายผู้ทรงศีลทำแต่คุณงามความดีสร้างศาสนสถาน,ช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยน้ำท่วม,แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล

  ตอบลบ
 100. เป็นข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนที่ dsiต้องทบทวนขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกและทำให้คนในสังคมได้เข้าใจว่า อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องครับ!

  ตอบลบ
 101. ขอให้DSIทบทวนใหม่ค่ะ การที่ไส่ร้ายพระที่สร้างคุณงามความดีมาทั้งชีวิตนี้นมันบาปมากค่ะ

  ตอบลบ
 102. ใส่ร้ายพระผู้ทรงศิล ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศมากมาย บาปหนักมาก เพราะมีความอยากมาก ลุถึงอำนาจ อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คืออำนาจคนพาล

  ตอบลบ
 103. ชัดเจนมากเห็นอย่างยิ่งค่ะ

  ตอบลบ
 104. ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนานะค่ะ หลวงพ่อธัมมชโยต้องการให้ศาานามั่นคง

  ตอบลบ
 105. ข้อมูลนี้ทำให้รู้ว่า พระและวัดไม่ได้รับความเป็นธนนม

  ตอบลบ
 106. ข้อมูลนี้ทำให้รู้ว่า พระและวัดไม่ได้รับความเป็นธนนม

  ตอบลบ
 107. ถ้าพระรับเงินบริจาคแล้วต้องโดนข้อหารับของโจร งั้นศาสนาอื่นก็ต้องโดนข้อหารับของโจรด้วยเหมือนกัน คริสต์กับอิสลามได้ไปตรวจสอบด้วยรึยัง หรือรับเงินจากเค้ามาเลยต้องมาจัดการกับพุทธ ความยุติธรรมอยูที่ไหน

  ตอบลบ
 108. หาเรื่องแต่กับพุทธ แล้วศาสนาอื่นหล่ะ ให้แต่เงิน ไม่กล้าแตะ

  ตอบลบ
 109. หาเรื่องแต่กับพุทธ แล้วศาสนาอื่นหล่ะ ให้แต่เงิน ไม่กล้าแตะ

  ตอบลบ
 110. พุทธศาสนามีภัย..เป็นอย่างมากกกเราชาวพุทธต้องออกมาช่วยกันปกป้อง_พระพุทธศาสนากันเถอะค่ะขนาดหลวงพ่อท่านทำแต่ความดีมาตลอด _หลวงพ่อท่านบริสุทธิ์

  ตอบลบ
 111. ชัดเจนค่ะ ขอให้ดีเอสไอเข้าใจตรงกันนะ

  ตอบลบ
 112. ชัดแจ้งขนาดนี้ ถ้าใครอ่านแล้วยังเชื่อตามDSIที่กุเรื่องขึ้นมาลอยๆนี้ต่อไป ก็มีที่ไปชัดเจนนะค่ะ นรก เพราะกฎแห่งกรรมมีจริง ทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่ว แบ่งแยกชัดเจน ไม่มีปกปิด กุเรื่อง หยุดทำชั่ว แล้วมาทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา กันเถอะค่ะ โลกของเราได้มีแต่คนดีความสันติสุขความสงบสุขก็เกิดขึ้น ค่ะ

  ตอบลบ