วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง..


แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง...

เสียงเพลงค่าน้ำนม  ดังไปทุกที่ๆ มีการจัดงานวันแม่ 
คำว่า แม่มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ไม่กี่คำนั้นกินความหมายมากมาย

แม่มีบุญ  ต่อ ลูก  เป็นผู้ที่ให้การกำเนิด เป็นทางผ่านมาสู่โลกมนุษย์ ให้กายเนื้อแก่ลูกไว้ใช้ทำความดี  
ห้ไว้สร้างบารมีสั่งสมบุญกุศล เพื่อการเดินทางยาวไกลในสังสารวัฎ
ให้การเลี้ยงดู อุ้มชู ดูแล ให้การศึกษา ความรัก  ข้าวน้ำ เลี้ยงลูกจนเติบใหญ่ 

แม่มีคุณ  คุณความดี ที่ลูกต้องกราบไหว้ เป็นพระอรหันต์ประจำตัวลูก ฝ่าเท้าแม่ เป็นประตูสู่สวรรค์ 

แม่มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ที่ลูกต้องทดแทนตอบแทนคุณท่าน ด้วยการกระทำต่อท่าน ดูแลท่าน ทั้งความเป็นอยู่ ทั้งด้านจิตใจ ในยามท่านชรา 
นี้เป็นเรื่องราวที่เราท่านทั้งหลาย ก็ได้เรียนรู้รับทราบกันมา ตั้งแต่เกิด ณ แผ่นดินนี้ ที่มีพระพุทธศาสนาเรืองรอง 

คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึง เข้าไปสู่ใจของทุกคน ซึบซาบเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม

เฉพาะ คำว่า บุญ คำเดียวนี้ ก็เป็นสิ่งที่มีเฉพาะพระพุทธศาสนา การจะรู้ว่า มีกระแสของความดีที่เรียกว่าบุญนั้นได้ จึงเป็นต้นของเรื่องราวการสร้างบารมีที่ยิ่งยวดต่อไป

แต่ปีนี้ 2559 วันแม่ กลับเกิดเหตุที่ไม่คาดหมาย มีการก่อวินาศกรรมถึงสิบกว่าจุดใน 7 จังหวัด ทางตอนใต้ของไทย 
เกิดความวุ่นวาย บาดเจ็บ ล้มตาย สูญเสียคนอันเป็นที่รัก  

แม่ที่คอยการกลับมาของลูก ก็เสียลูกไปด้วยเหตุการณ์ที่ไม่ควรบังเกิดขึ้นในวันนี้  หรือ ในเมืองนี้

ลูกที่คอยการกลับมาของแม่ ก็เสียแม่ไปด้วยเหตุการณ์ที่ไม่ควรบังเกิดขึ้นในวันนี้  หรือ ในเมืองนี้

ลองหลับตาคิดว่า 

ถ้าประเทศนี้ไม่มีคำสอนทางพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ต้น  
ไม่รู้จักบุญ 
ไม่รู้จักคุณ

แม่ที่เรารักเคารพ  
อาจจะไม่ใช่แบบที่เรารักในตอนนี้  ความคิดตามคำสอนอื่นนั้น เมื่อเชื่อในสิ่งอื่น ที่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นสัจธรรมแล้ว

ถ้าเพียงบอกว่า สิ่งที่ความเชื่อนั้น ที่เคารพสูงสุด ต้องการ เพียงเท่านี้
อะไรก็ทำได้ พลีได้เพื่อสิ่งที่เราหวัง แม้พลีชีพไปกับความบ้าคลั่ง

บ้านที่เราอยู่ ณ ตอนนี้ 
ครอบครัวที่เราเป็น ณ ตอนนี้
เราจะไม่คิด ไม่พูด ไม่ทำ แบบที่เป็นเช่นนี้

เราจะไม่รู้เรื่อง ภพภูมิ  ไม่รู้เรื่องกลไกของกฎแห่งกรรม ไม่รู้เรื่องกฎของจักรวาล 

ทุกส่ิงทุกอย่างขึ้นกับการดลบันดาลของ อะไรสักสิ่งหนึ่งที่เราสร้างขึ้นจากจิตนาการเท่านั้น  ไม่เคยมีอะไรอยู่จริง ไม่มีทางพิสูจน์ ไม่มีทางเข้าถึง  เป็นเพียงความเชื่อที่เลื่อนลอย

ถ้า ณ วันนี้เราเป็นอย่างนั้น ลองคิดดูว่า วันแม่แห่งชาติ เราจะทำอะไร..

แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ....?


ขอขอบคุณภาพจาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น