วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

NO ไม่เห็นด้วย

จากข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ 


พระ ปลุกม๊อบอีกแล้ว ..ทำไมบวชแล้วไม่ทำตามพระพุทธเจ้า
บวชแล้ว ต้อง ลด ละ เลิก

ก็มันมีเรื่องระหว่างพระกับรัฐ พระกับตำรวจ พระกับความสับสนข้อมูล 
เรื่องมันเลยวุ่นไม่จบ พระแต่ละวัด ก็ยังมีโยมอีก

มีทั้งโยมสนับสนุนพระ และ โยมที่เหนื่อยใจ

โยมๆ ที่เห็นแล้วเหนื่อยใจ ว่าพระออกมากันทำไมเหรอ น่าจะสงบ เสงี่ยม เรียบร้อย 
อยู่กันแต่ในวัดอย่างเดียว  เรื่องทางโลกๆ ก็ปล่อยให้เด็กๆ วัดทำกัน 

ใช่ไหม ..
พูดมาถูกหมดเลย...  แต่มันก็ไม่ครบถ้วน

ที่มักพูดว่า ทำไมไม่ทำตามเค้า....​ เค้าไหน

ในมุมมองของชาวบ้าน 
มุมมองของผู้ที่จะเอาผลประโยชน์ 
มุมของผู้เสียหาย  
ถ้าบอกทำไปตามเค้า แล้วจะทำตามใครดังนั้น ในทางสงฆ์ ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าสอน และ ทำไว้เป็นแบบอย่าง เท่านั้น เน้นเลยว่า เท่านั้น

เรื่องแรก  เรื่องพระยกพวกไปไหนมาไหน สมัยก่อนมีไหม สมัยพุทธกาลมีไหม

มีซิ

 มีมากเสียด้วย  พระพุทธเจ้าเวลาเสด็จไปไหน ก็มีพระสงฆ์แวดล้อมห้าร้อยบ้าง ถึงหลักหลายๆ พัน เป็นหมื่น ก็มี


อันนี้ไม่นับเหรอ... 

ไม่ใช่เหรอ อ้อ หมายถึงเอาพระไปปิดสถานที่ราชการ อย่างนี้ไม่มีหรอก มีก็ไม่ใช่พระแล้วไปปิดไปยึดสถานที่ราชการ เข้าข่ายกบฏแล้ว

แต่ถ้าแค่ยกพวกมาเรียกร้อง ต่อพระราชามหากษัตริย์ มีไหม

ก็  มีซิ

จาก อรรถกถาภรุราชชาดกที่ ๓
อรรถกถา พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก

สรุปเนื้อหาให้พอเข้าใจ 
เริ่มเรื่องที่  เหล่าปริพาชก ไม่มีใครขึ้น เพราะมีวัดพระเชตวัน ที่พระพุทธเจ้ามาประทับ อยู่เป็นประจำ คนก็ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าหมด  ของหลอกของปลอมก็ขายไม่ได้ ก็คิดกันว่า เพราะทำเล เป็นแม่นมั่น
ดังนั้น ก็ปรึกษากันว่า สร้างวัดแข่งกับพระพุทธเจ้านี่เลย เอาที่ๆติดกันกับวัดเชตวันเลย ทำเลดี คนมาวัดแล้วก็แวะมา

ก็ไปรวมเงิน มาได้แสนกหาปณะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเยอะขนาดไหน  แต่ก็พอที่ทำให้พระเจ้าปเสนทิโกศล กษัตริย์เมืองนั้น สนใจ ยอมรับบรรณาการ  เพื่อให้เซ็นอนุมัติก่อสร้างได้

เมื่อเริ่มก่อสร้างก็เอาคนงานเข้าเต็มที่กะเร่งรัดให้เสร็จโดยเร็ว ช้าเดี๋ยวจะโดนไถซ้ำ ก็เกิดเสียงโกลาหลจากการก่อสร้าง

 พระพุทธเจ้าท่านทราบเรื่อง  ก็ส่งพระทั้งหลาย ( หมายความว่าไปเยอะ หรืออาจหมดวัด) ไปที่หน้าพระราชวัง ไปคัดค้านการก่อสร้าง

กูไม่รู้ ..กูป่วย  .. ไม่อยู่   นี่เป็นคำตอบที่พระราชาให้คนไปบอก คือไม่ออกมารับเอกสาร หรือ รับหน้า

พระกลับมาวัดทูลพระพุทธเจ้าว่า  ไม่ได้ให้พบ
พระพุทธเจ้า ส่งอัครสาวก ไปแสดงตนด้วยพลังอันบริสุทธิ์ว่า

..... ไม่เห็นด้วย NO ..... 

คัดค้านการก่อสร้าง อาคารสำหรับ กลุ่มลัทธิความเชื่ออื่น ที่ชอบส่งเสียงรบกวน วันละหลายๆ รอบ

คำตอบก็เหมือนเดิม   ไม่อยู่ ไม่รู้ กูป่วย ........
รุ่งขึ้นพระพุทธเจ้า ทรงนำสงฆ์ 500  รูป ไปที่พระราชวัง  พระองค์นำกำลังสงฆ์ไปเอง เมื่อเสด็จไปถึง พระราชาทรงทราบ ก็จำใจออกไปด้วยตัวเองก็เพราะได้ฝากตัวเป็นศิษย์แล้ว นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมสาวก ทั้ง 500 ฉัน

พระพุทธเจ้า ได้นำเรื่องที่เกิดในชาติก่อน เป็นเรื่องของพระฤาษี ทีมีสมาบัติ 8   สองกลุ่มเข้ามาในเมือง เพื่อเสพอาหารรสเปรี้ยวหวาน บ้าง

มาสองคณะ ก็ไปจองต้นไทรต้นเดียวกัน แต่อยู่กันคนละทิศ  ต่อมาต้นไม้ข้างหนึ่งใบร่วงหมด

กลุ่มที่อยู่ตรงนั้นก็ย้ายไปทับที่ของอีกกลุ่มหนึ่ง ก็เกิดทะเลาะกัน


ที่สุดเรื่องก็ไปถึงพระราชา ก็ตัดสินให้กลุ่มที่อยู่ก่อนอยู่ต่อไป กลุ่มที่ไปแย่งที่ออกไป
เรื่องมันก็คงจะจบลงอย่างเที่ยงตรง อย่างนี้

แต่ไม่ใช่  

เพราะว่า เหล่าฤาษี ที่บำเพ็ญเพียร ยังไม่หมดกิเลสกันทั้งนั้น  ก็เกิดความคิดว่า จะติดสินบนพระราชา 
จึงใช้ตาทิพย์ ดูไปเห็นอาคารร้างของพระเจ้าจักรพรรดิ์ องค์หนึ่ง บอกจะเอาให้กษัตริย์ ให้ท่านตัดสินใหม่

พระราชาก็รับสินบนนั้น แล้วตัดสินใหม่ ให้กลุ่มที่ติดสินบนอยู่ร่วมกันกับกลุ่มแรก ได้

ฤาษีกลุ่มแรก รู้สึกไม่สบายใจ... ว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ได้ไง  
รัฐไม่ยุติธรรม  ตัดสินไปแล้ว ก็เอากลับมาตั้งข้อหาใหม่ได้อีก...​อย่างนี้ไม่ได้
ก็ใช้ฤทธิ์ มองไปเห็นจักรแก้ว จึงไปเอามาถวายพระราชา แล้วให้ออกคำสั่งตามอำนาจ ใหม่ว่า ให้ตรงนี้พวกตนอยู่พวกเดียว

พวกหนึ่งตาทิพย์  พวกหนึ่งมีฤทธิ์ ขนาดว่า เอาจักรแก้วมาได้ นี่ไม่ธรรมดาแล้วทั้งคู่ แต่มาทะเลาะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง แค่ที่นั่ง ที่นอน  

เรื่องที่ดินนี่ก็แปลก  ที่ดินที่คนถวายมาให้ ก็มาทะเลาะกันเพราะที่
ที่ดินที่ใช้ปฏิบัติธรรม จะให้ผู้ติดตามมาใช้ ก็มาวุ่นวายจะยึดกันให้มึนมั่ว
ไม่รู้ไปรับของสินบนข้างไหน ตัดสินกันตามใจ ไม่ใช่ๆๆๆๆ

ผู้ทรงศีลอย่างไรก็ทรงศีล เกิดความรู้สึกละอายใจ ว่า สมบัติบ้านเรือนไม่เอา แต่กลับมาแย่งที่ใต้ต้นไทร นึกได้ ก็ละออกจากที่นั้นกลับป่าหิมพานต์ ไป

เมืองนั้นขาดพระฤาษี  สังคมก็ปั่นป่วน แปรปรวน ถูกไม่รู้ ผิดไม่สน ไม่มีใครสอน  แม้นเทวดา ที่รักษาเมืองก็อยู่ไม่ได้ กรรมเก่ารวมๆ ของคนเมืองนั้น ก็ไปดึงดูดเอาภัยพิบัติมา น้ำท่วม เมืองจมลงสู่ใต้สมุทร เพราะน้ำรอการระบาย ระบายไม่ทัน ก็เลยท่วมเมืองจมหายไป

นี่ถ้าตามสูตรลุงตู่ ก็ต้องบอกว่าคนหนักแผ่นดินมันเยอะไป แต่จากเรื่องนี้ไม่ใช่เยอะ แค่คนเดียวแต่หนักเกินไป ก็จมเมืองลงทะเลได้นะ ลุงนะ 


พระพุทธเจ้าทรงสรุปให้กับ พระราชา ว่า

ชาวแว่นแคว้นภรุรัฐทั้งสิ้น  ต้องถึงความพินาศ เพราะอาศัยความละโมบในสินบน ของพระเจ้าภรุราชเพียงองค์เดียว ด้วยประการฉะนี้
เราได้ทราบว่า พระราชาในภรุรัฐนั้น ได้ทรงประทุษร้ายต่อฤาษีทั้งหลายแล้ว ทรงประสบความวิบัติพร้อมทั้งแว่นแคว้น  เพราะฉะนั้นแล บัณฑิตทั้งหลายจึงไม่สรรเสริญ
การลุอำนาจ แก่ ฉันทาคติบุคคลไม่ควรมีจิตคิดร้าย ควรกล่าวแต่คำที่อิงความจริง
พระราชเมื่อได้ฟังแล้ว ก็สั่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปยึดคืนที่ๆ พร้อมของกลาง คืออุปกรณ์ก่อสร้าง แล้วเพิกถอน สั่งรื้ออาคารที่สร้างไปบ้างแล้วออกให้หมด

เอวัง..กันไป

ในเมืองไทย ณ ปี59 นี้ ก็เริ่มมีบางศาสนา ที่ศาสนิกชอบสวดมนต์ออกลำโพง วันละหลายๆ รอบ มาซื้อที่ติดหลังวัด สร้างอาคารประกอบกิจกรรม  ทางราชการ ก็มึนมั่วออกเอกสาร และ อนุญาตให้สร้างได้  แบบนี้จะให้ทำอย่างไร ก็ต้องทำอย่างพระพุทธเจ้าทรงทำไว้ให้ปฏิบัติตาม

คงต้องนิมนต์สงฆ์ทั้งแผ่นดิน ไปถามหาคนอนุมัติ ว่า ยังดีอยู่ไหม..อนุมัติไปได้อย่างไร


อย่างนี้คงต้องออกมาบอกว่า  โอ้ NO


 วิ. 21 กค 59

108 ความคิดเห็น:

 1. เป็นข้อมูลชัดเจนแจ่มแจ้งครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. พระพุทธเจ้ายังเข้ามาโปรดในเมือง เพราะรู้ว่าคนในเมืองมีกิเลสมากกว่าคนในป่า

   ลบ
  2. เรื่องเทียบเคียงมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
   ศึกษาพระไตรปิฎกแล้วจะเข้าใจ

   ลบ
  3. ก็ต้องบอกให้รู้ว่า อย่ามาทำร้ายกัน ไม่ได้โง่

   ลบ
 2. ใช่เลยค่ะ คนทั่วไปมักบอกว่า วัดพระธรรมกายสอนผิดเพี้ยน คำถามคือ ผิดเพี้ยนจากไหน ??? เค้าศึกษาความเป็นมาในสมัยพุทธกาลขนาดไหน คอยแต่มาติเตียน ทั้งที่ตนเองก็ไม่ได้ทราบข้อมูล ....
  ขอกราบขอบพระคุณที่นำความรู้และกรณีศึกษาจากสมับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังทรงมีชีวิตอยู่ค่ะ

  ตอบลบ
 3. ชัดเจนมากๆ แจ่มแจ้ง

  ตอบลบ
 4. เรื่องเริ่มเป็นเหมือนสมัยพุทธกาล ที่ผู้มีอำนาจ ไม่ดูแลทุกข์สุข ถือหางพวกเดียวกัน เห็นแก่อามิส
  หรือว่า ต้องรอให้เกิดภัยพิบัติมากกว่านี้ จึงจะคิดได้?
  ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆหรือ??????
  แม้ในตอนนี้ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  เราเป็นลูกพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  เรายอมให้พุทธศาสนาถูกย่ำยีไม่ได้!!!!!

  ตอบลบ
 5. ฤๅว่ากาลในอดีต..กำลังจะย้อนรอยกลับมาหายุคปัจจุบันเหมือนดังตั้งใจ..
  แต่เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า..
  จะไม่ยอมปล่อยให้เหตุการณ์จบ..
  หรือวิบัติไปแบบกาลก่อนแน่นอนค่ะ..
  ยังไงๆก็ต้องสู้ๆกันให้เห็นดีเห็นงาม..
  กันไปข้างหนึ่งละค่ะ!!!

  ตอบลบ
 6. No มานานแล้วคร้าๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 7. ฆราวาสก็ควรทำตามมติสงฆ์สิคะ ทำไมถึงยืดเยื้อจนบานปลาย

  ตอบลบ
 8. คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว

  ตอบลบ
 9. การอธิบายให้คนได้เข้าใจความจริง เป็นเรื่องถูกต้อง วัดพระธรรมกายทำถูกต้องแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 10. คนพาลเขาเห็นคนดีๆไม่ได้ มันร้อนใจ เราคนดีๆก็เฉยๆแผ่เมตตา แก้ไขให้คนที่พอมีบุญได้เข้าใจถูก

  ตอบลบ
 11. *หนักแน่น มั่นคง ไม่หวั่นไหว*บัณฑิตทั้งหลายต้องหนักแน่น มั่นคงในการสั่งสมบุญบารมี โดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น ท่านเหล่านั้นมักจะเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนที่วาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึง และพร้อมเสมอต่อการเดินทางไปสู่สัมปรายภพ

  -เพราะตระหนักดีว่า การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดาของสรรพชีวิต ดังนั้น ผู้มีปัญญา จึงควรหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมกันให้ได้ ชีวิตเราจะได้ปลอดภัย ทั้งโลกนี้และโลกหน้า

  ตอบลบ
 12. ใช่ค่ะฆราวาสก็ต้องทำตามมติของคณะสงฆ์ท่าน
  ฆราวาสอย่ามายุ่งกับสงฆ์ท่านเลยท่านปกครอง
  กันเองมานานแล้ว

  ตอบลบ
 13. ให้เป็นไปตามขั้นตอนของคณะสงฆ์ครับ

  ตอบลบ
 14. คนไทยต้องรู้ข้อมูลนี้อย่างทั่วถึงค่ะ

  ตอบลบ
 15. หลวงพ่อสอนถูกต้องตามพระไตรปิฎก

  ตอบลบ
 16. คนไทยหัวใจพุทธสู้ๆค่ะ

  ตอบลบ
 17. คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดีที่สุดแล้ว

  ตอบลบ
 18. หากผู้นำผู้ปกครองไม่มีศีลธรรม เห็นประโยชน์แก่ลาภสักการะเพื่อประโยชน์ตนและพวกพ้อง ขาดความเที่ยงธรรม และมีอคติแล้ว สังคมประเทศชาติก็มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวาย และภัยพิบัติต่างๆ ก็เพราะประกอบเหตุเอาไว้อย่างนั้น ผลจึงเป็นแบบนี้ฯ

  ตอบลบ
 19. รัฐไม่ยุติธรรม ตัดสินไปแล้ว ก็เอากลับมาตั้งข้อหาใหม่ได้อีก...​อย่างนี้ไม่ได้

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ21 กรกฎาคม 2559 10:30

  ฤาประวัติศาสตร์จะซ้ำรรอย

  ตอบลบ
 21. หลักของพระพุทธศาสนา สอนไม่ให้ว่าร้าย ทำจิตใจให้ผ่องใส่ มั่นรกษาศีล เจริญภาวนา วัดในประเทศโดยส่วนใหญ่ยึดหลักตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ

  ตอบลบ
 22. ก็รียนรู้แรัว้ตืศาสตร์ แล้วนำมาสอนใจในปัจจุบัน อิงความถูกต้องด้วยความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ในการทำความดี ละชั่ว ทำจิตให้บริสุทธิ์ ทุกอย่างก็จะไม่เดือดร้อนตัวเองและส่วนรวม

  ตอบลบ
 23. A great piece of writing and very much to the point!

  ตอบลบ
 24. เรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นอยู่นั้นก็เกิดจากพวกที่จ้องทำลายพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ท่านก็ต้องช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนา เราชาวพุทธก็ต้องช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยกันน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 25. ศีล 5 ยังถือไม่ครบ คิดจองหองจะปกครองสงฆ์ บาปกรรมหยุดการกระทำของคุณเหอะ

  ตอบลบ
 26. วัดพระธรรมกยสอนตามพระไตรปิฎกเป๊ะ ที่เขาว่า สอนไม่ตรง ก็ เพราะเขาเชื่อว่าคนแปลพระไตรปิฎกผิด เจ้าข้าเอ้ย !!! เปรียญธรรม ปธ 9 ทั้งหลายพึงฟัง ไม่แปลกหรอก คนพาล ทั้งหลาย มักคิดชั่ว พูดชั่ว ก็ทำชั่ว เป็นอาจิณ เป็นธรรมดาของเขา มันต่างมุมต่างความคิด

  ตอบลบ
 27. ไม่รับร่างค่ะ และอย่าไปพูดถึงคนที่เค้าไม่เคยทำตามพระธรรมวินัย แถวๆนครปฐมอีกเลย เข้าพรรษาแล้วอยากรักษาใจค่ะ

  ตอบลบ
 28. ขอเป็นกำลังใจให้

  ตอบลบ
 29. พระไม่ได้ก่อม็อบ แต่ หยุดนำการเมืองมายุ่งเกี่ยวพระพุทธศาสนาด้วย

  ตอบลบ
 30. เห็นพระไม่มีสิทธิเลือกตั้งได้รังแกได้รังแก่เอา

  ตอบลบ
 31. ที่ก่อม็อบไม่ใช่พระ แต่ที่ชาวพุทธไปปกป้องเพราะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพระศาสนาถ้าทุกคนนิ่งดูดาย
  ศาสนาพุทธจะเป็นแค่อดีตพระท่านถูกรังแก ท่านก็ต้องเอาอุเบกขาวาง

  ตอบลบ
 32. เขียนได้ดีนะครับ

  ตอบลบ
 33. ตอนนี้คนโจมตีวัดพระธรรมกายมากๆ
  ศาสนาพุทธ กำลังมีภัย พวกเราต้องช่วยกันน่ะ

  ตอบลบ
 34. 請大家團結一致支持佛教,支持佛法僧。

  ตอบลบ
 35. หากผู้มีปกครองประเทศขาดศีลขาดธรรม มุ่งใช้อำนาจที่ได้รับในทางที่ผิด ประเทศชาติก็ต้องได้รับความวิบัติในไม่ช้า!

  ตอบลบ
 36. คนเขียนนิเฉียบมากมีเหตุมีผลดี

  ตอบลบ
 37. อาณจักรต้องเกื้อกูลพุทธจักรไม่ใช่ทำลายเมื่อคิดทำลายแสดงว่าเป็นยุคมืดผู้ปกครองปะเทศไม่มีคุณธรรมขาดศิลธรรม ปปช.เดือดร้อน

  ตอบลบ
 38. ถ้าผู้นำประเทศมีทัศนกว้างไกล ประเทศไทยคงไม่ถอยหลังลงหลุมทั้งเรื่องจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมหรอกค่ะ
  อยากให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้ศึกษาธรรม เอาง่ายๆก่อนน่าจะดีนะค่ะ ตามที่เขียนนี้ค่ะ ดีมาก

  ตอบลบ
 39. ขอเป็นกำลังใจให้หลวงพ่อหลวงพี่มั่นคงในการสร้างความดีต่อไป อย่าท้อแท้..ท้อถอย เดี๋ยวเรื่องร้ายๆก็ผ่านไป ซักวันความดีย่อมปรากฏ บุญรักษานะครับ

  ตอบลบ
 40. พระไม่ได้ก่อม็อบ แต่ไม่อยากให้คนที่ไม่ใช่พระ มาปกครองพระต่างหาก และคนพวกนั้นคงไม่รู้จักศีล 5

  ตอบลบ
 41. เรียกพระว่าก่อม็อบไม่ถูกต้องหรอกค่ะ เพราะท่านออกมาแสดงจุดยืนที่ถูกต้อง เพื่อให้รัฐบาลได้ทบทวนและทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ได้มาขู่เข็ญใครเลยค่ะ

  ตอบลบ
 42. หยุดรังแกพระเถอะ

  ตอบลบ
 43. การทำลายพระพุทธศาสนาเป็นการทำลายบุญ-
  ทำลายความดีในตนเอง.เป็นการกระทำที่จะนำพาคนทำไปสู่อบายภูมิ

  ตอบลบ
 44. เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขา เรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง
  ท่านออกมาแสดงจุดยืนที่ถูกต้อง ท่านทำถูกแล้ว เป็นสิ่งที่ควรแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 45. ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ปัญหาของคนทั่วไป คือ รู้ แต่ รู้ไม่หมด!!

  ตอบลบ
 46. Oh..nooo อ่านแล้วได้ทั้งสาระและความฮา เยี่ยมค่ะ !!!

  ตอบลบ
 47. ขอบคุณสำหรับความรู้ได้รับจากธรรมพระสูตรนี้ สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 48. อรุณศรี. บรรเจิดธรรม21 กรกฎาคม 2559 12:50

  พระท่านไม่มีเจตนาก่อม็อบ แต่ท่านออกมาเรียกร้องความถูกต้องเพราะพระสงฆ์ก็ต้องปกครองโดยคณะสงฆ์ จะให้ฆราวาสที่มีศีล5(ซึ่งน่้อยกว่าศีล227ข้อของพระมากมายนัก)อาจไม่ครบหรือไม่มีก็ได่้แล้วจะมาตัดสินสงฆ์ ปกครองคณัะสงฆ์ได้อย่างไร?

  ตอบลบ
 49. ขอถวายกำลังใจมายังท่านสมเด็จเจ้าค่ะ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 50. ขอถวายกำลังใจมายังท่านสมเด็จเจ้าค่ะ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 51. การอธิบายให้คนได้เข้าใจความจริง เป็นเรื่องถูกต้อง

  ตอบลบ
 52. คนที่เรียกร้องหาความบริสุทธิ์ผุดผ่องไร้มลทิน อ้างเหตุอ้างผล ยังกับว่าตนเป็นผู้รู้ลึกซึ้งในอรรถในธรรมเสียเต็มประดา แต่พฤติกรรมที่แสดงออกมา บอกว่า แม้ "หิริ โอตตัปปะ ความละอายต่อการทำชั่ว เกรงกลัวต่อผลของบาป" ตนเองก็ไม่เคยเข้าใจ ลองมาบวชสักพรรษาดีไหม จะได้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร

  ตอบลบ
 53. ขอสนับสนุนการทำงานของพระสงฆ์ค่ะ
  ท่านทำถูกต้องค่ะ

  ตอบลบ
 54. ช่วงนี้ข่าวใส่ร้ายพระมาก. ขอเป็นกำลังใจให้พระภิษุสงฆ์ทั่วโลกค่ะ.

  ตอบลบ
 55. ขอต่อต้านความอยุติธรรม ที่กำลังจะกลายเป็นความยุติธรรม

  ตอบลบ
 56. เห็นด้วยค่ะ ต้องรวมพลังไปบอก โอ้ No โดยไว

  ตอบลบ
 57. ชัดเจนขนาดนี้..ต้องขอบคุณและอนุโมทนากับผู้เขียนจริงๆ

  ตอบลบ
 58. ไม่เคยมีเรื่องใหม่ สมัยไหน ยุคไหน ก็มีคนดีและคนชั่ว เสมอ

  ตอบลบ
 59. ชัดเจน เห็นด้วยครับ

  ตอบลบ
 60. ช่วงนี้ก็ต้อง โน และ โน ไม่งั้นเราน่วมแน่ๆ

  ตอบลบ
 61. ให้เป็นไปตามคันตอนของคณะสงฆ์ดีแล้ว

  ตอบลบ
 62. ฆราวาสถือศีล5ยังรักษาได้ไม่ครบทุกข้อ จะไปปกครองสงฆ์ที่ท่านรักษาศีล 227ข้อได้
  อย่างไร อย่าหาเวรกรรมใส่ตัวเลย

  ตอบลบ
 63. ฆราวาสถือศีล5ยังรักษาได้ไม่ครบทุกข้อ จะไปปกครองสงฆ์ที่ท่านรักษาศีล 227ข้อได้
  อย่างไร อย่าหาเวรกรรมใส่ตัวเลย

  ตอบลบ
 64. ถ้า รัฐบาลไม่ รังแก พระ
  พระก็คงไม่ออกมา

  ตอบลบ
 65. พระบวชมาแล้ว ท่านละทางโลกเพื่อมาศึกษาทางธรรม อย่าได้เบียดเบียนพระเลย ก็เพราะฆราวาสมัวแต่เบียดเบียนสงฆ์ แล้วสงฆ์จะหาความสงบสงัดได้อย่างไร ฆราวาสผู้มีอำนาจทั้งหลาย ฆราวาสผู้คอยจับผิดทั้งหลาย ให้โอกาสพระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์ ให้โอกาสท่านได้เผยแผ่งานพระพุทธศาสนาเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 66. พระท่านบวชแล้วก็ปฏิบัติตนตามแนวทางของท่าน มีการปกครองตามลำดับ ตามพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์ แต่ฆราวาสต่างหากที่อยู่ ๆ ก็เข้าไปยุ่งวุ่นวายเรื่องของพระ นับวันยิ่งยุ่งเข้าไปทุกเรื่องทุกอย่าง ไม่เห็นว่าอะไรควรหรือไม่ควร ไม่รู้บุญไม่รู้บาป

  ตอบลบ
 67. เคลียร์ คัทชัดเจนดีค่ะ

  ตอบลบ
 68. พระท่านก็มีสิทธิของท่าน เมื่อมีการก้าวก่ายสิทธิโดยมิชอบ ท่านก็มีสิทธิ์ออกมาเรียกร้องอย่างสงบ ไม่ได้ก่อม๊อบอย่างที่กล่าวหา

  ตอบลบ
 69. ไม่ระบุชื่อ21 กรกฎาคม 2559 14:42

  ชัดเจนครับ ใครทำกรรมใดไว้จะได้รับผลกรรมนั้นแลครับ

  ตอบลบ
 70. เมื่อผู้ปกครองไม่ตั้งอยู่ในธรรม ประเทศชาติก็จะวุ่นวายอย่างนี้แล

  ตอบลบ
 71. ทกวันนี้ชาวพุทธแท้ๆที่รักพระพุทธศาสนางงๆ..กับผู้ปกครองที่ไร้ศีลธรรม แต่รังแกพระสงฆ์เบียดเบียนสงฆ์ย่ำยีหัวใจชาวพุทธที่รักความเป็นธรรม..คิดว่าอีกไม่นานเร็วๆนี้คงเจอกับความหายนะ..มันน่าสมเพชจริงๆที่คิดไม่ได้คิดไม่เป็นแต่เห็นคุณค่าอีกศ่สนาแทบกราบเท้าคนนอกรีด..แต่ย่ำยีพระผู้รักษาศีล227ข้ออย่างไร้ยางอาย..ไม่ทราบว่าหัวใจทำดีวยอะไรหรือถึงคิดได้ขนาดนั้น

  ตอบลบ
 72. โคตรโดนใจเลยครับ คารมณ์นี้ได้ใจเอาไปเลยครับหัวใจให้เกินร้อย เขียนมาอีกน่ะครับ แล้วจะรออ่าน รักษาตัวด้วยน่ะครับ สมัยนี้เขาห้ามปชช.เก่งกว่าเขา เดี๋ยวโดนอุ้มน่ะครับ ทานเยอะๆน่ะครับจะได้หนักๆ

  ตอบลบ
 73. ถ้าท่านนายกฯเป็นชาวพุทธ..ก็น่าจะคิดได้นะ

  ตอบลบ
 74. ทำความดีแล้วถูกว่า
  ดีกว่าไม่ทำห่าแล้วว่าคนอื่น

  ตอบลบ
 75. ผู้ปกครองประเทศไม่อยู่ในศีลในธรรม_บ้านเมืองถึงเป็นอย่างนี้ไงคะ

  ตอบลบ
 76. เรื่องที่มันวุ่นๆ อยู่ทุกวันนี้เพราะอยากปกครองพระ อยากมีอำนาจเหนือพระ ขนาดหัวดำบางคนยังมากล่าวหาว่าพระปราชิกบ้าง อาบัติบ้าง ทำตัวรู้พระธรรมวินัยเหนือกว่าพระราชาคณะเสียอีก

  ตอบลบ
 77. เรื่องนี้(ในสมัยพุทธกาล)เหมือนเหตุการณ์ในยุคนี้เลย

  ตอบลบ
 78. ความจริงที่คนสว่นใหญ่ ไม่เคยรู้ เพราะไม่ค่อยได้เข้าวัดมาเรียนธรรมะ และถ้าทุกคนมีศีล5ประจำใจทุกอย่างก็จะดีกว่านี้อีกค่ะ

  ตอบลบ
 79. เรื่องนี้(ในสมัยพุทธกาล)เหมือนเหตุการณ์ในยุคนี้เลย

  ตอบลบ
 80. นี้เป็นสงครามศาสนาแล้ว รัฐเองผิดในเรื่องเข้ายุ่งเรืองของฝ่ายคณะสงฆ์ นายก ผิดม.157

  ตอบลบ
 81. เรื่องพระศาสนา ต้องช่วยกัน เมื่อคนพาลรังแกชาวพุทธ พระจึงต้องประชุมกันหาทาแก้ไข ทุกอย่างทำไปเพื่อพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 82. ปลุกพระมาเรียกร้อง ขอความเป็นธรรม ไม่ผิดอะไรเลย
  ส่วนปลุกพระ ปลุกโยมมาปิดถนน ปิดสถานที่ราชการ ขัดขวางการเลือกตั้ง อย่างนี้ผิดเต็มๆ
  เข้าใจไหม?

  ตอบลบ
 83. ต้องไปช่วยกันคัดค้านให้เยอะๆนะคะ NO ไม่เห็นด้วย ค่ะ

  ตอบลบ
 84. คนโจมตี ไม่รู้จักพระไตรปิฎกหรอกค่ะ ถูสีข้างอ้างไปให้น่าเชื่อถือเท่านั้น เพื่อจะมากล่าวโจมตี

  ตอบลบ
 85. พุทธบริษัท 4 ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวค่ะ
  มาช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาให้เยอะๆนะคะ

  ตอบลบ
 86. อยากให้ได้อ่านกันเยอะๆค่ะ ดีมากชัดเจนแจ่มแจ้ง เลยค่ะ NO ไม่เห็นด้วย ค่ะ

  ตอบลบ
 87. ทุกคนควรนักษาศีล ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวการคณะสงฆ์ ใช้กฏหมายเดียวกันไม่ได้ รักษาใจใสใส มาทำโลกนี้ใก้สว่าง
  เมื่อเราสว่าง โลกก็สว่างด้วย
  น้อมถวายกำลังใจแด่คณะสงฆ์เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 88. ผู้เขียนบทความนี้รู้สึกว่า จัดเต็ม

  ตอบลบ
 89. ก็ในเมื่อพระท่านมองเห็นภัยที่กำลังคุกคามมพระพุทธศาสนาอยู่โดยที่ภาครัฐก็ไม่ได้คิดที่จะปกป้องฆารวาสเองก็เพิกเฉยบางคนไม่ช่วยปกป้องแต่กลับร่วมช่วยทำลายทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวแล้วจะให้พระท่านอยู่เฉยอีกหรือ อย่าบอกว่าต้องให้เกิดกรณีนารันธา2 ก่อนถึงตอนนั้นก็คงไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมั้ง

  ตอบลบ
 90. อย่ายุติจนกว่าชาติไทยจะได้เขียนลงในรัฐธรรมนูญว่าศาสนาประจำชาติไทยคือศาสนาพุทธนะคะ
  พวกนักการเมือง ทหาร ช้าราชการชั้นผู้ใหญ่ อธิบดี ฯลฯ ถูกอิสลามกว้านซื้อตัวไปเกือบหมดแล้วค่ะ
  เราชาวบ้าน หูตาสว่าง หรือยัง

  ตอบลบ
 91. ขอร้องท่านผู้มีอำนาจในแผ่นดินไทย โปรดอย่าทำร้ายพระสงฆ์ดี ๆ และพระพุทธศาสนาเลยค่ะ ถ้ากรรมหนักมาก แผ่นดินอาจรองรับไม่ไหว ต้องจมลงในทะเลมหาสมุทรนะคะ

  ตอบลบ
 92. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลกที่สอนให้
  รู้จักค้นหาความสุขจากศูนย์กลางกาย
  ก็คือหลับตาทำใจหยุดใจนิ่งนั่นเอง

  ตอบลบ
 93. เฮ้อ จะต้องทนเห็นข่าวกับพวกเน่าๆ นี่อีกนารนไหมนะะะะ

  ตอบลบ
 94. ชัดเจมเยี่ยมมากค่ะ เขาว่าเรื่องส่วมตัวให้วางอบุเบกขา เรื่องพระพุทธศาสนาให้ เอาอุเบกขาวาง เราคือคนพุทธที่รักพระพุทธศาสนาค่ะ

  ตอบลบ
 95. ขอให้สังคมเปิดใจและทำความเข้าใจวัดให้มากขึ้น เพื่อที่คนอยู่เบื้องหลังจะพ่ายแพ้แก่พลังชาวพุทธ

  ตอบลบ
 96. จงใจทำผิดแค่คิดก็ ก่อเวรแล้วลงมือทำอย่างตั้งใจ ก็กรรมหนักแบกกันไปเถอะ

  ตอบลบ
 97. พุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

  ตอบลบ
 98. สุดยอดค่ะ
  กราบสาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

  ตอบลบ
 99. อนุโมทนาสาธุสาธุเขียนได้ชัดเจนมากค่ะ

  ตอบลบ